I Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Rejestracja:Nazwa zespołu *


Telefon kontaktowy lidera *


E-mail kontaktowy lidera *


Potwierdź e-mail kontaktowy lidera *


OIRP *


Imię i nazwisko lidera *


Nr wpisu lidera *


Imię i nazwisko pierwszego członka/członkini zespołu *


Nr wpisu pierwszego członka/członkini zespołu *


Imię i nazwisko drugiego członka/członkini zespołu *


Nr wpisu drugiego członka/członkini zespołu *


Imię i nazwisko trzeciego członka/członkini zespołu *


Nr wpisu trzeciego członka/członkini zespołu *
* Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem I edycji Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich jego postanowień.(*) - pola obowiązkowe